วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แนะนำครูนูรฮายาตี บีดิง

สวัสดีคะนักเรียนทุกคน

ครูชื่อนูรฮายาตี บีดิง เป็นครูสอนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา สอนวิชาภาษาไทย


ครูนูรฮายาตี บีดิง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของครู นูรฮายาตี

วัตถุประสงค์ของเว็บบล็อกนี้

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานของครูผู้สอน
  2. เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.๒ เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์
  3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย